Nordmørslaget i Oslo

Dugnader på hytta i 2020.

Laget har avviklet flere dugnader i løpet av sommeren og høsten, vi har vært fra 2 til 6 personer. Det er kjørt opp 2 tilhengerlass med blandet ved til hytta som vi har kappet opp og har kløvd. Det er også kappet mange trær rundt hytta og ryddet på tomta. Dugnadsgjengen har brukt vedklyveren flittig og dette letter arbeidet med vedhogst betydelig, så nå er veden til vintersesongen 2020-21 klar. Hytta er også gjort vinterklar med litt vasking og støvsugd i kroker kriker innvendig. Vi har også i år hatt en stri tørn med å få tømt toalettet som var overfylt med lite hyggelig avfall, måtte kaste klær som ble brukt da dette var en ordentelig "møkkajobb".

Vedskjul er fylt opp med ved for vinteren, så nå er det kort vei for å hente ved. Trappa ned til gamleskjulet med grind er montert, vi har også ryddet gamleskjulet igjen og kastet meteparten av det som vi ikke lengre hadde bruk for. Vi har også utført mindre snekkerarbeider utvendig og innvendig. Det er også  bygd et lite skjul hvor vi har plassert vedklyver og annet utstyr. Alt av materialer som var lagret under terrassen på hytta er nå stablet opp slik at den kan bevares for seinere bruk. Vi har også malt mange av veggene utvendig på hytta, samt det gamle skjulet med nytt tilbygg, vi regner med at dette vedlikeholdet fortsetter når våren kommer. Det er også kjøpt inn bålpanne, håper den kommer til nytte og blir flittig brukt. Det er også kommet på plass en utvendig kran med slange som kan brukes når vår og sommeren kommer. Vi har nå også fått montert snøfangere på taket ved inngangspartiet, vi mangler forsatt et par meter som vi skal montere når våren kommer. Vi regner med at dette vil lette tilgangen til hytta da snøen nå ikke legger seg på bakken forran inngangspartiet.

Dugnadsgjengen har så langt hatt noen lange og slitsomme dager i regn, blåst og noe sol, så nå er hytta klar for nye besøkende.

Vi vil for ordens skyld gjøre våre leietakere og medlemmer oppmerksomme på at søppel/ flasker og matrester ikke skal lagres i boder eller i skap på hytta, men taes med og kastes i container ved bommen (se oppslåtte ordensregler i hytta).

Sist redigert 17.11.2020.