Nordmørslaget i Oslo

Dugnader på hytta i 2017.

Laget har avviklet 3 dugnader i løpet av sommeren og høsten, vi har vært fra 2 til 6 personer. Det er kjørt opp en tilhenger med bjørkeved til hytta som vi kappet opp og kløvde. Det er også kappet en del trær rundt hytta og ryddet på tomta. Dugnadsgjengen har brukt den innkjøpte vedkløyveren flittig og dette letter arbeidet med vedhogst betydelig. Hytta er også gjort sommer og vinterklar med litt vasking og støvsugd i kroker kriker innvendig. Vi har også i år hatt en stri tørn med å få tømt toalettet som var overfylt med lite hyggelig avfall, måtte kaste klær som ble brukt da dette var en ordentelig "møkkajobb".

Vedskjul er fylt opp med ved for vinteren, så nå er det kort vei for å hente ved. Trappa ned til gamleskjulet med grind er montert, vi har også ryddet gamleskjulet igjen og kastet noe av det som vi ikke lengre hadde bruk for. Vi har også utført mindre snekkerarbeider utvendig og innvendig, ny takrenne på vedskjul er montert. Alt av materialer som var lagret under terrassen og hytta er nå stablet opp slik at den kan bevares for seinere bruk. Vi har og kjøpt inn maling til faseden, rengen med at dette blir utført når våren kommer, det også kjøpt inn bålpanne som blir satt opp til våren med benker rundt, håper den kommer til nytte og blir flittig brukt. Det er også kommet på plass en utvendig kran med slange som kan brukes når vår og sommeren kommer.

Dugnadsgjengen har så langt hatt noen lange og slitsomme dager i regn, blåst og noe sol, så nå er hytta klar for nye besøkende.

Vi vil for ordens skyld gjøre våre leietakere og medlemmer oppmerksomme på at søppel/ flasker og matrester ikke skal lagres i boder eller i skap på hytta, men taes med og kastes i container ved bommen (se oppslåtte ordensregler i hytta).

Sist redigert 05.11.2017.