Nordmørslaget i Oslo

BUDSJETT NORDMØRSHYTTA/ LAGET 2013

 

TEKSTFELT                                                 INN             UT

INNTEKTER VED UTLEIE/ KONTINGENT TIL LAGET         KR. 35.000

STRØMAVGIFT TIL MIDT NETT BUSKERUD                                                KR.10.000

UTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEI TIL HYTTA                           KR.  5.000

DIVERSE REKVISITA TIL HYTTA                                                                  KR.  1.500

DIVERSE UTGIFTER LAGSDRIFT                                                                 KR.  2.100

FORSIKRING HYTTA                                                                                      KR.  3.900

RENTER PÅ LÅN                                                                                            KR.  7.500

_____________________________________________________________________

SUM INNTEKTER UTGIFTER                                                 KR. 35.000     KR.30.000

_____________________________________________________________________

OVERSKUDD                                                                                                  KR.  5.000

 

Inntektene er basert på en snittpris i døgnet på ca.kr.120,- som da er en blanding av medlemspris(kr.100,-) og ikke medlemspris(kr.160,-). Dette utgjør en utleie på ca.292 overnattingsdøgn samlet for hele året 2013. Parkeringsavgift for bil med kr.50,- pr døgn er også regnet med i denne summen.

Styret ønsker å markedsføre hytta på vår hjemmeside www.nordmorslaget.no  videre gjennom facebook og andre søkemotorer på nett, samt gjennom venner og bekjente for å øke inntektene på hytta.

Når det gjelder renteutgifter på lån så er dette basert på at vi får et lån på kr.150.000,- til en rente på 5 % samt en avdragsfrihet på 3-5 år, vi håper selvfølgelig på en lavere rente.

 

Mvh

Styret i Nordmørslaget i Oslo